Българо-американска кредитна банка ще разпредели близо 20 млн. лева дивидент на акционерите си.

Това ще се случи на 21 май, за когато е насрочено общото събрание на акционерите на банката. Акционерите ще гласуват за разпределението на 19.75 млн. лв. под формата на дивидент от печалбата за 2023 г., която възлиза на 54.899 млн. лв.

Брутният дивидент на една акция, е 0.80 лв. Останалата част от печалбата, а именно 35.146 млн. лв., ще бъде отнесена във фонд „Резервен“.

След излизане на новината, вчера акциите на банката поскъпнаха с 25.56% до 11.30 лв. за лот. При настоящата цена, дивидентната доходност възлиза на около 7%.

Преди седмица книжата на банката се търгуваха на ниво от 7.50 лв. за лот.

През седмицата стана ясно, че Българо-американска кредитна банка ще придобие 99.94% от акциите на Токуда банк. 

Сделката обаче ще стане факт само след одобрение от страна на регулаторните органи - Българската народна банка и Комисията за защита на конкуренцията.