Интересът на голяма компания, като Murata Manufacturing, към България е важен, защото ние сме малък пазар и рядко влизаме в полезрението на глобалния бизнес.

Това е признание за постигнатото от българската предприемаческа и технологична екосистема през последните години, коментира в рубриката Портфейл в ефира на Дарик радио управляващият директор на Endeavor Момчил Василев. 

"Причината, поради която успяхме да ги привлечем в България, е това, че успяхме да ги убедим в наличието на добре изградена среда - такава, която успява да произвежда успешни проекти не като "грешка на природата", а на систематична база", каза още Василев. 

По думите му, в България има добра система, по която да се генерират знания и иновации, а за международните компании това е важно, защото им помага да развиват своите собствени продукти. 

Каква е ролята на държавата във връзката между наука и бизнес? 

"Никъде по света връзката между научните институции и бизнеса не се случва без участието на държавата, под една или друга форма. Ако оставим единствено пазарните механизми да работят, ще бъде необходимо много повече време, а България, като икономика и държава, не разполага с такова". 

Момчил Василев смята още, че държавата може да бъде катализатор на този процес и на първо място е необходимо осъзнаване на факта, че единственият шанс на българската икономика се крие в развитието на индустрии и сектори с висока добавена стойност. 

"Ние нямаме достатъчно хора, за да бъдем голяма производствена сила. Това означава, че нещата, които произвеждаме, трябва да бъдат с висока добавена стойност. А това обуславя и необходимостта да развиваме проекти, базиране на наука, на технологии и на ноу-хау", каза още управляващият директор на Endeavor и добави, че основата на тази "пирамида" е образованието.

Може ли България да приложи наготово добри практики отвън? 

"Взимането на добри примери и прилагането на готови работещи модели е възможно и е въпрос на политическа воля. Другата част на уравнението е свързана със стимулирането на производството на високотехнолотични продукти и услуги". 

Момчил Василев уточни, че за производствените компании, каквато, например, е японската Murata, е важно наличието на технологични специалисти на средно ниво, като не е необходимо те задължително да са завършили университет. 

Добро място ли е България за започване и правене на бизнес? 

"Вече можем да твърдим, че в България има изградена екосистема, която обхваща една предприемаческа идея от зараждането й до зрялата й фаза. Налична е инфраструктурата, която може да подпомогне един предприемач както с капитал, така и с ноу-хау. Това води до вероятност за систематични успехи". 

Василев е на мнение, че вече има нужда и от по-добра правна рамка, в която да работят тези инструменти, но като цяло предприемаческата екосистема у нас е на по-високо ниво, в сравнение с повечето държави от региона. 

"България може и трябва да разширява тази екосистема в региона. Ако искаме да сме видими на глобалния пазар, трябва да се "продаваме" не като отделни държави, а като регион. Фактът, че тук вече има изградена инфраструктура, ни позволява да се превърнем в един от регионалните лидери в областта на предприемачеството", заяви още управляващият директор на Endeavor.