Глобалните застрахователни компании планират да инвестират допълнително през следващите години в разрастващия се, но непрозрачен частен кредитен пазар, се посочва в нов доклад на Moody's Ratings, цитиран от Reuters.

Проучване на рейтинговата агенция сред най-големите застрахователи в света установява, че почти 80% от респондентите планират да увеличат дяловете си в поне един клас частни кредити.

Считани за по-рискови и по-малко прозрачни от публичния пазар, частните кредитни сделки, включващи небанкови финансови институции, постепенно увеличават пазарния си дял през последните няколко години, тъй като банките избягват по-рисковите заеми за по-задлъжнелите кредитополучатели - на фона на високите лихви.

Застрахователите вече са увеличили частните си кредитни позиции в САЩ до 36% от общите си инвестиции в региона, според Moody's, водени от атрактивната си възвръщаемост, в сравнение с по-нестабилния публичен кредитен пазар.

Според авторите на доклада:

"Много застрахователи са пренасочили част от портфейла си към по-малко ликвидни активи с подобен кредитен риск, защото смятат, че тези инвестиции вече предлагат достатъчна допълнителна компенсация за по-ниската им ликвидност“.

Въпреки липсата на прозрачност, участниците в проучването твърдят, че активите с инвестиционно качество представляват по-голямата част от техните частни кредитни притежания.

Докладът обаче подчертава опасенията на някои респонденти, че дългосрочният риск от нарастващите частни кредитни инвестиции на застрахователите може да надделее над тяхната краткосрочна привлекателност.

Анализаторите и пазарните участници прогнозират увеличаване на просрочията и неизпълнението на задълженията сред кредитополучателите.

Тъй като инфлацията и повишените лихвени проценти карат повече кредитополучатели да избягват неизпълнение и да се обръщат към частни кредити, според доклада, се очаква застрахователите да увеличат притежанията си най-бързо в активи, като частни облигационни емисии, обезпечено с активи финансиране на базата на активи и заеми за търговски недвижими имоти.