През април 2024 г. в страната са функционирали 2 267 места за настаняване (с 10 или повече легла), предлагащи 68.5 хил. стаи и 143.6 хил. легла в тях, сочат данни на Националния статистически институт. В сравнение със същия месец на предходната година, тесе увеличават с 1.3%, а броят на леглата в тях намалява с 0.5%.

Общият брой на нощувките е 1 012.4 хил., или с 2.0% по-малко, в сравнение с година по-рано. Българските граждани са реализирали 727.5 хил. нощувки, а чуждите - 284.9 хиляди.

В местата за настаняване с 4 и 5 звезди са реализирани 71.8% от общия брой нощувки на чужди и 44.3% - на български граждани. В 3-звездните са осъществени 19.1% от нощувките на чужди и 28.0% - на български граждани, докато в 1 и 2 звезди те са съответно 9.1 и 27.7%.

Броят на пренощувалите лица се увеличава с 2.3%, в сравнение със същия месец на 2023 г., достигайки 481.9 хил., като е отчетено увеличение при българските граждани с 5.8% и намаление при чуждите граждани с 6.5%.

Нощувалите български граждани са 356.8 хил. и са реализирали средно по 2.0 нощувки. Чуждите граждани са 125.1 хил. със средно по 2.3 нощувки, като 73.2% от тях са пребивавали в местата за настаняване с 4 и 5 звезди.

Общата заетост на леглата е 24.7%, като се увеличава с 0.2 процентни пункта, в сравнение с година по-рано. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 30.0%, следват тези с 3 звезди - 25.6%, и с 1 и 2 звезди - 17.0%.

Приходите от нощувки се увеличават с 11.6% спрямо същия месец на предходната година и достигат 85.6 млн. лв., като 55.9 млн. лв. са от български граждани, а 29.7 млн. лв. - от чужди граждани.