През първите четири месеца на 2024 г. общият износ на България възлиза на 28.07 млрд. лв., което е с 3.8% по-малко, в сравнение със същия период на 2023 г. Вносът за същия период възлиза на 32.12 млрд. лв., или с 0.1% по-малко спрямо първите три месеца на 2023 г.

Общото външнотърговско салдо за периода януари - април 2024 г. е отрицателно и е на стойност 4.05 млрд. лева, показват данните на Националния статистически институт. 

Търговия с трети страни 

През периода януари - април 2024 г. износът на стоки от България за трети страни нараства с 0.9%, в сравнение със същия период на 2023 г. и е на стойност малко над 10.39 млрд. лева.

Основни търговски партньори на България са Турция, Гибралтар, Съединените американски щати, Сърбия, Китай, Египет и Република Северна Македония, които формират 52.3% от износа за трети страни.

При износа най-голям ръст е отбелязан в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (42.3%), а най-голям спад се наблюдава в сектор „Храни и живи животни“ (-25.7%).

Вносът на стоки в България от трети страни през периода януари - април 2024 г. нараства с 3.3% на годишна база до като е на стойност 13.1 млрд. лева. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Турция, Китай, Египет и Руската федерация.

При вноса най-голямо увеличение е отчетено в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (44.6%), а най-голям спад се наблюдава при необработените суровини и материали, без горивата (-5.9%).

Външнотърговското салдо на България с държавите извън ЕС за първите четири месеца на годината е отрицателно и е в размер на 2.71 млрд. лева.  

Търговия с ЕС

Националният статистически институт публикува и детайлната статистика за търговията на България с държавите от ЕС, която традиционно е с един месец по-назад, като актуалната е за първото тримесечие на тази година.

Износът на стоки от България за ЕС намалява със 11.7% спрямо същия период на 2023 г. и е на стойност 12.9 млрд. лева. 

Основни търговски партньори на България са Германия, Румъния, Италия, Гърция и Франция, които формират 61.5% от износа за държавите от Общността. 

Вносът на стоки в България от ЕС за периода януари - март 2024 г. намалява с 6.7%на годишна база и е на стойност 13.9 млрд. лв., като най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Румъния, Италия, Гърция и Нидерландия.

Външнотърговското салдо на България с ЕС през първото тримесечие на 2024 г. е отрицателно и е на стойност малко под 1 млрд. лева