Как да купя акции на по-ниски цени от пазарните? Как с малка сума да участвам във възход на компании със скъпи акции? Как да смъкна риск, без да задуша потенциал за печалба? Как да се защитя срещу криза, без да губя много, ако сгреша? 

Отговаря онлайн курсът "Опции: Инвестиране с по-малки суми". Опция е условна сделка с право, но не и задължение, да купите или продадате актив на предварително решена цена на или преди определена дата.

Лекторът Панайот Пощов ръководи Международни пазари в ИП Карол и търгува опции за собствена сметка. Трите лекции ще се провеждат всеки четвъртък от 19:00 ч. от 20 юни до 04 юли по Zoom. 

Повече за програмата на курса можете да научите на сайта на ИП Карол, а записването става на този линк

* Настоящият материал съставлява маркетингово съобщение, не е препоръка или съвет за сключване на сделки от Ваша страна и не е съобразен с рисковия профил, финансовите възможности, опита и знанията на конкретен инвеститор. Сключването на сделки с финансови инструменти на международните финансови пазари крие висок риск - можете да понесете частична или пълна загуба на първоначално вложените от Вас средства, както и да понесете разходи и загуби надвишаващи инвестицията Ви. Поради тази причина не трябва да инвестирате пари, които не можете да си позволите да загубите. Настоящият материал съставлява маркетингово съобщение, поради което не е предмет на забрана за сключване на сделки преди разпространението и на нормативните изисквания, целящи насърчаването на независимостта на инвестиционно проучване. Материалът се базира на предишни резултати (доходност и възвръщаемост) на финансовите инструменти. Миналите резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Валутата на представените инструменти може да е различна от валутата на инвеститора и печалбата може да се намали или увеличи в резултат на колебания на валутния курс. Информацията се основава на брутни резултати и ефектът от комисионните, таксите и други разходи би намалил възвръщаемостта. Този материал е изготвен от името на „Карол“ АД – инвестиционен посредник, лицензиран от Комисията за финансов надзор, ул."Будапеща" № 16,София 1000, България.