През юли 2022 г. у нас са функционирали 3 615 обекта за краткосрочно настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други, със 144.0 хил. стаи и 327.9 хил. легла в тях.

Това сочат данни Националния статистически институт.

В сравнение с юли 2021 г., общият брой на местата за настаняване се увеличава с 18.2%, а броят на леглата в тях - с 16.0%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през юли 2022 г. е 5 385.2 хил., или с 26.7% повече, в сравнение със същия месец на предходната година, сочат още данните на НСИ. Чуждите граждани са реализирали 3 309.8 хил. нощувки, а българските - 2 075.4 хиляди.

През юли 2022 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 75.0% от общия брой нощувки на чужди и 38.8% на български граждани. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 17.7% от нощувките на чужди и 26.5% - на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 7.3 и 34.7%.

Нощувки статистика

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през юли 2022 г. се увеличава с 18.2%, в сравнение със същия месец на 2021 г., като достига 1 322.3 хиляди.

Българските граждани са 643.9 хил. и са реализирали средно по 3.2 нощувки. Чуждите граждани са 678.4 хил. и са реализирали средно по 4.9 нощувки, като 73.3% от тях са отседнали в хотели с 4 и 5 звезди.

Нощувки статистика юли 2022

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през юли 2022 г. е 53.4%, като се увеличава с 4.3 процентни пункта, в сравнение с юли 2021 г. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 68.3%, следват местата за настаняване с 3 звезди - 48.0%, и с 1 и 2 звезди - 33.2%, посочват от НСИ.

Приходите от нощувки през юли 2022 г. се увеличават с 46.7%, в сравнение с юли 2021 г., като достигат 386.6 млн. лева. Регистрирано е увеличение на приходите както от чужди граждани - с 64.5%, така и от български - с 18.4%.

Приходи от нощувки статистика юли 2022