Разкопките на крепостта Русокастро през 2024 г. се планира да започнат на 1 юли 2024 г. Задачата на археологическия екип е да продължи проучването на северозападната крепостна стена на средновековния град с прилежащите ѝ кули.

Разкопките за поредна година са финансирани от Община Камено и се изпълняват от Регионален исторически музей – Бургас.

Поради огромното количество работа, археологическият екип се обръща към всички, които имат интерес към археологическите разкопки, с молба да подпомогнат проучването през 2024 г., като се включат като доброволци в изкопните работи.

Регионален исторически музей – Бургас

Крепостта е в голяма степен социализирана и има изградена прекрасна инфраструктура, така че достъпът с лек автомобил е налице.

Условията са следните:

  • всеки един доброволец трябва да е на възраст над 18 г., ако е по-млад – задължително да бъде с придружител;
  • няма да се допускат хора без шапки против слънце;
  • задължително е всеки доброволец да си носи достатъчно количество вода и храна;
  • няма да се допускат на разкопките хора по джапанки – задължително е да се носят гуменки или други стабилни обувки;
  • на място ще бъдат раздавани предпазни ръкавици;
  • за хора с чувствителна кожа – да си носят плажно масло или мляко;
  • за хора с алергии – да си носят противоалергични средства, има пчели, оси и други насекоми; 
  • Русокастро е и любима дестинация на пепелянки и смокове, поради което трябва да се внимава къде се стъпва;
  • работата е тежка, така че бъдете подготвени за носене на камъни и копаене с кирка, предупреждават още от музея.

За всякакви въпроси, като работно време и други подобни, можете да получите информация от археолога Красимира Стоянова на e-mail kstoyanowa98@gmail.com и тел. 0882 70 49 79.