Депозитите на домакинствата отчитат ръст за 24-и пореден месец, сочи справка на Darik Business Review. Повишението през май е от 535 млн. лв. спрямо 734 млн. лв. за април и 41 млн. лв. преди година. 

От началото на 2024 г. населението добавя близо 3 млрд. лв. (бел. ред. 2.99 млрд. лв.) към спестяванията си в търговските банки. Това прави по близо 600 млн. лв. средно на месец. 

Повишението идва във време, в което банките повишават лихвите по депозитите, а част от тях предоставят между 2 и 3% на година. 

Доходите от лихви 

През май 2022 г. банките изплатиха съвкупните 2.796 млн. лв. лихви за депозираните от домакинствата средства. Сумата нарасна до 9 млн. лв. през миналия май и 14.278 млн. лв. за май 2024 г. 

Това е най-високата месечна стойност от юли 2017 г., когато населението получи 14.59 млн. лв. от лихви. От началото на 2024 г. доходите от това перо вече са 65.6 млн. лв. спрямо 41.5 млн. лв. за сравнимия период година по-рано. 

Два от всеки три лева се насочват към левови депозити

Границата от 60% на депозитите в лева беше преодоляна през януари 2019 г. Оттогава е налице увеличение на дела на влоговете в родна валута. Днес този процент вече възлиза на рекордните 66.56 на сто спрямо 63.74 на сто 12 месеца по-рано. 

Домакинствата намаляват евровите си спестявания до 27.28% спрямо 29.40 на сто преди година. Понижение има и при влоговете в други валути (най-често щатски долари), които вече са с дял от 6.16 на сто спрямо 6.87 на сто за към май 2023 г.