Община Бургас търси инвеститори в производството на зелена енергия. Физическите лица вече имат възможност да станат част от новата „Енергийна общност Бургас - плувен комплекс Славейков“.

Подробни указания за това са публикувани на електронната страница на Енергиен офис – Бургас, където желаещите ще открият подробности за бизнес модела на енергийната общност, както и необходимите документи, които трябва да попълнят, за да направят своята инвестиция.

Какво е Енергийна общност Бургас - плувен комплекс Славейков?

Концепцията за създаването на „Енергийна общност Бургас - плувен комплекс Славейков“ предвижда гражданското сдружение да инвестира в създаването на фотоволтаична централа върху покрива на спортното съоръжение.

Участието в енергийния кооператив ще е доброволно. Всеки един от инвеститорите ще получава годишен дивидент от 3% на база на вложената от него сума.

Фотоволтаичната централа ще бъде използвана основно за нуждите на плувния комплекс. Предварителните анализи показват, че над 85% от генерираната слънчева енергия ще бъде използвана за плувния басейн на залата, което прави инвестицията изключително ефективна. 

Произведената електроенергия ще е с индикативна стойност 0.13 лв. за киловатчас и ще може да се използва и за други обекти, които са общинска собственост. Това ще допринесе за оптимизиране на разходите за електроенергия и постигането на по-голяма независимост в това отношение.

Контролът на енергийния кооператив ще се осъществява от всички негови членове. След 10 години соларната инсталация ще остане собственост на общината, която ще я използва още 15 години. Продължителността на живот е планирана да бъде до 25 години.