Световната банка публикува обновената си класификация на страните в зависимост от техните доходи. Финансовата институция разпределя икономиките в света в четири групи по доходи – ниски, ниски-средни, над средните и високи.

През тази година България е една от трите държави в света, заедно с Палау и Русия, които преминават от групата на страните с над средни доходи в категорията на тези с високи доходи.

Класификацията на държавите се обновява всяка година въз основа на Брутния национален доход на глава от населението за предходната година.

worldbank.org

„България се приближава стабилно към прага на високите доходи със скромен растеж по време на периода на възстановяване след пандемията, който продължава и през 2023 г., когато реалният БВП нараства с 1.8%, подкрепен от потребителското търсене“, посочват от Световната банка.

worldbank.org

Класификацията на страните по доходи се отчита значително развитие от периода в края на 80-те години. През 1987 г. 30% от страните са били класифицирани като такива с ниски доходи, а 25% - с високи.

Ако се пренесем в 2023 г., тези цялостни съотношения са се изместили надолу до 12% в категорията с ниски доходи до 40% в категорията с високи доходи.

Значителна разлика в мащабите и посоките на промените в отделните региони по света

Ето няколко регионални акцента:

  • 100% от страните от Южна Азия са класифицирани като такива с ниски доходи през 1987 г., докато делът им през 2023 г. е паднал до едва 13%.
  • В Близкия изток и Северна Африка има по-голям дял на страните с ниски доходи през 2023 г. (10%), отколкото през 1987 г., когато нито една страна от този регион не е поставена в тази категория.
  • В Латинска Америка и Карибския басейн делът на страните с високи доходи се е увеличил от 9% през 1987 г. до 44% през 2023 г.
  • В Европа и Централна Азия делът на страните с високи доходи е малко по-голям през 2023 г. (69%), отколкото през 1987 г. (71%).