Широкият индикатор на Българска фондова борса BGBX40 добавя 6.5% към стойността си за първите шест месеца на 2024 г. 

Справка на Darik Business Review показва, че 25 от компаниите в индекса отчитат ръст в цената си за периода, а останалите се търгуват на по-ниска стойност спрямо края на миналата година. 

11 компании с двуцифрен ръст 

Общо 11 дружества повишават пазарната си оценка с над 10% в периода 1 януари – 30 юни, а четири от тях поскъпват с повече от 50%. 

Лидер в това отношение е Петрол АД, добавил 113.75%, докато Билборд поскъпва с 92%. Бианор Холдинг и Първа инвестиционна банка са останалите две компании, добавили по над 50% към своята капитализация, съответно 61.88 и 50.68%. Малко под тази граница е Шелли Груп с повишение от 48.74 на сто. 

Инвеститорите в други шест компании също приключват полугодието с ръст от над 10%. Това са Сирма Груп Холдинг (+37.93%), София Комерс – заложни къщи (+32.83%), Българска фондова борса и Корадо-България, добавили респективно 25 и 24 на сто, както и Телематик Интерактив България, и Елана Агрокредит, поскъпнали с по над 12 процента.  

На червено 

Книжата на пет от компаниите в индекса губят по над 10 на сто за периода. Най-големи загуби търпят вложителите в Софарма билдингс и Неохим (28.93 и 25.71%), докато Монбат понижи оценката си с над 24 на сто. 

Сериозно поевтиняване се наблюдава и при Златен лев Холдинг (-19.28%) и Еврохолд България, загубил 11.76 на сто от стойността си. 

Малко под 10% са загубите за инвестиралите в М+С Хидравлик, докато Градус, Телелинк Бизнес Сървисис и Зърнени храни България отчитат спад от около 7 на сто. 

* Материалът е с информативен характер и не представлява препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.