Общо 16 взаимни фонда отчитат доходност от над 10%, става ясно от данни на Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД).  Вложителите в тях печелят между 10 и 20 на сто, сочи справка на Darik Business Review. 

В челото по този показател се нареждат Компас Глобъл Трендс и ПФБК Восток, отчели доходност от респективно 20 и 18.28 на сто, докато Скай Финанси е със 17.32%. 

Още два инвестиционни фонда имат над 15% възвръщаемост за първите шест месеца на годината. Това са Адванс Източна Европа и ПИБ – Авангард, донесли на инвеститорите си 16.26 и 15.79 на сто. 

В топ 10 са още Адванс Инвест, Скай Нови Акции, Селект Регионал, Юг Маркет Оптимум и ОББ ЕкспертИйз Силно Динамичен Толерантен (лева), постигнали между 14.54 и 12 на сто доходност за периода. 

С над 10 на сто могат да се похвалят още два фонда на ОББ, три на ДСК и Адванс Глобал Трендс на Карол Капитал Мениджмънт.

Рекорд на вложенията във фондове

В края на май от Българска народна банка обявиха, че вложенията във фондове преминават границата от 10 млрд. лв. за първи път в историята и достигат върховите 10.07 млрд. лв. 

Размерът им скача с 1.26 млрд. лв. (14.3%), в сравнение с март 2023 г., както и с 316.8 млн. лв. спрямо декември 2023 г. Налице е двоен ръст спрямо септември 2020 г., или за около 3.5 години.

Рекордни вложения във фондове и от домакинствата

Към 31 март домакинствата в страната са вложили 2.36 млрд. лв. във фондове. Сумата е със 152 млн. лв. по-голяма от преди година, както и рекордна в исторически план. Общо 1.198 млрд. лв. са инвестирани в местни фондове, а 1.16 млрд. лв. в такива, управлявани от чуждестранни дружества. 

Фондове към депозити 

Съотношението на вложенията на домакинствата във фондове спрямо депозитите отчита ръст до 2.8 на сто към 31 март (спрямо 2.73 на сто за към края на 2023 г.), но е по-ниско от преди година, когато беше 2.92 на сто.

Това означава, че на всеки 35.72 лв., които населението държи на депозит, се падат по 1 лв., вложени в инвестиционни фондове.