През първото тримесечие на 2024 г. цените на недвижимите имоти в ЕС отчитат ръст от 0.4%, докато наемите добавят 0.9% спрямо четвъртото тримесечие на 2023 г., става ясно от данни на Евростат. 

В сравнение с първото тримесечие на 2023 г., цените на имотите в съюза се повишават с 1.3%, а наемите растат със средните 3%. 

Какво се случва на имотния пазар от 2010 г. насам?

В периода 2010 - първото тримесечие на 2024 г. цените на недвижимите имоти в ЕС растат със средните 49%, а наемите – с 24 на сто. В сравнение с 2010 г., цените на жилищата растат с по-бърз темп от наемите в общо 20 държави от общността. 

Над двойно повишение на цените е регистрирано в общо седем държави – Естония (+223%), Унгария (+207%), Литва (+170%), Латвия (+140%), Чехия (+125%), Австрия (+108%) и Люксембург (+101%). Понижения се отчитат единствено в Италия (-8%) и Кипър (-1.2%). 

България заема деветата позиция в класация с ръст от малко под 100% за периода от 2010 г. до 31 март 2024 г., като пред нас е и Португалия.  

Наемите се повишават в общо 26 държави от ЕС, като най-силен ръст има в Естония (+201%), Литва (+174%) и Ирландия (+104%). Единствената държава, в която е налице спад по този показател, е Гърция (-19%).

България в топ 3 по ръст на цените на имотите за последната година

Страната ни заема второто място в класацията на Knight Frank за ръст на цените на имотите през последната година (+16%), като преди нас е Турция, а след нас се нарежда Полша.  

Поскъпването у нас е най-голямо за периода януари-март на настоящата година. За периода 1 януари – 31 март цените на имотите у нас добавят 7.1 на сто. Следват Литва (6.9%), Малта (6.5%), Турция и Швеция (по 5.8%). Още по темата вижте тук.