През второто тримесечие на 2024 г. в България са сключени 54 379 сделки с имоти, става ясно от данни на Имотния регистър към Агенцията по вписванията. Те са с 0.01% повече спрямо осъществените покупко-продажби за периода април-юни на миналата година. 

Ръст от близо 7% обаче се наблюдава в десетте града с най-много сделки, като нарастването се дължи най-вече на повишенията в Бургас и София. Общо в пет от големите градове е налице спад в трансакциите с имоти, също толкова отчитат и ръст. 

София, Пловдив, Варна и Бургас

През последните три месеца в столицата са реализирани 9 641 сделки с имоти - с 11.91% повече спрямо сравнимия период на 2023 г. (в статистиката не попадат сделките с имоти на зелено). 

Най-голямо повишение има в Бургас, където покупко-продажбите се увеличават с 43.03% спрямо 12 месеца по-рано. Във Варна ръстът е от 4.25%, докато в Пловдив се отчита минимален спад от 2.04 на сто. 

Останалите градове с по над 1 000 сделки 

Несебър заема петата позиция със сключени 2 276 сделки - с под 2% повече спрямо сравнимото тримесечие на миналата година.

Над 1 000 сделки има в още два български града – Русе (1 194) и Стара Загора (1 040), които обаче са със съответно с 0.5 и 3.35 на сто по-малко спрямо второто тримесечие на 2023 г.

Топ 10 

Плевен, Пазарджик и Сливен са останалите градове в челната десетка. Сделките в първите два града са с по над 8% по-малко спрямо година по-рано, докато в Сливен е налице ръст от над 7 на сто. 

Всяка втора сделка е в посочените 10 града

Справка на Darik Business Review показва, че сделките в градовете от топ 10 формират 50.03 на сто от всички за страната. Година по-рано този процент беше 46.82 на сто.