1.1% ръст на продукцията в сектор „Строителство“ през май 2024 г. спрямо предходния месец показват предварителни и сезонно изгладени на Националния статистически инситут.

Календарно изгладените данни показват увеличение с 4.5% на строителната продукция, в сравнение със същия месец на 2023 г., според НСИ.

Месечни изменения

През май 2024 г. е отчетено увеличение спрямо предходния месец при специализираните строителни дейности - с 2.6%, при продукцията от сградно строителство - с 0.6%, и при строителството на съоръжения - с 0.1%.

Годишни изменения

През май 2024 г., в сравнение със същия месец на 2023 г., е регистрирано повишение на продукцията при специализираните строителни дейности - с 10.7%, и при строителството на съоръжения - с 3.5%. При продукцията от сградно строителство не се наблюдава изменение.