През второто тримесечие на 2022 г. общо 91 949 осигурени лица са променили участието си във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване.

Общата сума на прехвърлените средства на осигурените лица с променено участие в периода 1 април – 30 юни е 387.1 млн. лв., става ясно от данни на Комисията за финансов надзор.

Средният размер на прехвърлените средства на едно осигурено лице, променило участието си през второто тримесечие на 2022 г., е 4 209.96 лв.

Така, заедно с прехвърлените 388.5 млн. лв. през първото тримесечие на годината, сумата към полугодието възлиза на 775.6 млн. лв.

Година по-рано прехвърлените средства за шестмесечието са 579.8 млн. лв., в това число 280.8 млн. лв. за първото тримесечие и 298.99 млн. лв. за второто тримесечие.

Активите на фондовете

В края на юни 2022 г. активите на пенсионните фондове у нас възлизат на 18.6 млрд. лв.

Ето защо спорът за осигурителните вноски на работещите придобива все по-голяма важност. От тях пенсионните компании печелят своите комисиони.

Високите приходи на фондовете им носят и добри печалби, като за шестте месеца на 2022 г. те са 37 млн. лв. спрямо 33 млн. лв. година по-рано.

Знаете ли, че…

Справка на Darik Business Review показва, че в последните пет години прехвърлените средства възлизат на 3.8 млрд. лв.

Следва да се отбележи, че сумите растат във всяка от годините, за да достигнат 813 млн. лв. за 2020 г. и 1.23 млрд. лв. за миналата година.