Евроинс е новият лидер сред компаниите от общото застраховане у нас, сочат данни на Комисията за финансов надзор.

Справка на Darik Business Review показва, че компанията е изместила Лев Инс от първото място - застрахователят заемаше челната позиция в предходните пет месеца на годината.

В края на второто тримесечие Евроинс има пазарен дял от 15.42% спрямо 13.96 на сто за Лев Инс.

Булстрад Виена Иншурънс Груп и ДЗИ – Общо застраховане са останалите две компании, които към 30 юни обхващат повече от 10% от пазара. Техният пазарен дял възлиза на 11.97 и 10.05 на сто.

Общо четирите най-големи компании в сектора държат 51.4% от брутните премийни приходи, реализирани за периода.

Топ 5 се допълва от Армеец, който е със 7.64% дял.

Към второто тримесечие на 2022 г. автомобилните застраховки съставляват 68.2% от общите премийни приходи. Година по-рано този процент е 70.7.

С дял от 12.6% са полиците против „Пожар и природни бедствия“, а „Помощ при пътуване“ и „Злополука и заболяване“ имат по 5.6 на сто от пазара.

Общите брутни премийни приходи от пазара по общо застраховане у нас възлизат на 1.476 млрд. лв. спрямо 1.338 млрд. лв. година по-рано. Това представлява ръст от 10.28 на сто само за 12 месеца.