Автомобилните застраховки са най-често срещаните в сектора. Задължителната полица „Гражданска отговорност“, както и автокаското, формират над 70% от брутните премийни приходи на застрахователните компании у нас.

По последните данни от Комисията за финансов надзор към 31 май този процент е точно 70.3.

Следващите най-масово застраховки са „Пощар и природни бедствия“, както и „Злополука и заболяване“. Те формират 13.3 и 6.2 на сто от брутните премийни постъпления, или приблизително още 20%.

Какво обаче застрахователните компании плащат като комисион на брокерите от сектора? Или иначе казано, какво остава за брокерите, ако направим през тях застраховката си?

Справка на Darik Business Review показва, че средните приходи от гражданска застраховка възлизат на 15.5%. От тази полица брокерите са заработили 60 млн. лв. приход към 30 юни 2022 г.

Каското носи нови 64 млн. лв. приход, като при тази застраховка комисионите са дори по-големи. Те възлизат на средните 24.3%.

Комисионите при „Пожар и природни бедствия“ са 19.6 на сто, докато при „Злополука и заболяване“ варират между 25 и 15%.