През третото тримесечие на 2022 г. в страната са сключени 62 459 сделки с имоти. Това е със 7.23 на сто по-малко от същия период на миналата година, сочи справка на Darik Business Review.

Спадът се дължи както на настоящите високи цени на имотите, така и на стартиралото повишение на лихвите по кредитите.

Днес ще се спрем на сделките с имоти, реализирани в четирите големи града на страната – София, Пловдив, Варна и Бургас.

Утре ще ви представим и данните за по-малките градчета, които дават ясна представа за това накъде се насочват парите на инвеститорите.

Спадът в сделките за четирите големи града е от средните 12.46%. Най-малко понижение се отчита във Варна – 8.39%, докато в Пловдив е налице спад от 9.95 на сто. Броят на сделките с недвижимости в Бургас падат с 14.09 на сто, а в София – с 15.23%.

През третото тримесечие на 2021 г. сделките в четирите големи града са 29.99% от всички за страната. 12 месеца по-късно те се понижават до 28.3 на сто.

Уточняваме, в данните на Имотния регистър към Агенцията по вписванията не попадат сделки с имоти на зелено. А такива в момента има в изобилие.

Днес ви питаме – къде бихте купили имоти в настоящия момент?