Авиокомпаниите дават на пътниците фалшива надежда, че могат да премахнат отрицателното въздействие на полетите си върху околната среда. Това се твърди в доклад на екологичната организация с нестопанска цел Carbon Market Watch, цитиран от електронното издание The Verge. 

Проучването включва осем от най-големите авиокомпании в Европа и установява, че много от тях насочват инвестиции в проекти за компенсиране на въглеродните емисии, които обаче са със доста съмнителен резултат.

Закупуването на кредити за компенсиране на парниковите емисии се превърна в популярен инструмент, чрез който корпорациите могат да се освободят от отговорност за вредите, които нанасят на околната среда и климата. Авиокомпаниите могат да предложат на клиентите опцията сами да плащат компенсационните кредити или да имат свои собствени ангажименти за неутрализиране на емисиите от своите полети.

Парите от тези кредити трябва да подкрепят проекти за възобновяема енергия или горско стопанство, които предотвратяват натрупването на известно количество емисии на въглероден диоксид в атмосферата.

Авиокомпаниите купуват кредити с ниско качество от тези проблемни проекти и ги предоставят на клиентите като жизнеспособно решение за климата.

В действителност пазарите за компенсиране на въглеродни емисии са изпълнени с неефективни проекти, които, всъщност, не намаляват замърсяването с парникови газове. Независимо от това, авиокомпаниите купуват съмнителни кредити от подобни проблемни проекти и ги предоставят на клиентите си като жизнеспособно решение за климата, според експертите на Carbon Market Watch.

„Въпреки че не плащат за своето замърсяване, авиокомпаниите изпращат подвеждащи сигнали за климатична неутралност на клиентите си въз основа на закупуването на нискокачествени въглеродни компенсации. Тази лоша практика трябва да се прекрати“, коментира пред The Verge Даниеле Рао, който е експерт на Carbon Market Watch по декарбонизиране на авиацията и корабоплаването.

Почти всички изследвани авиокомпании разчитат на горски проекти в развиващите се страни, които обаче са изправени пред затруднения да ги поддържат в дългосрочен план, така че те действително да окажат значително въздействие върху изменението на климата. Надеждата е, че засадените дървета по тези проекти ще изтеглят CO2 от въздуха и ще го съхраняват, така че да не "нагрява"планетата.

Идеята изглежда проста, но, за съжаление - не е. Ако тези дървета не бъдат поддържани живи и защитени от заплахи, като изсичане и пожари в продължение на стотици години, те рано или късно ще освободят съхранения въглероден диоксид. 

„Без допълнителна информация за тези проекти не е възможно да се оцени качеството на въглеродните кредити“, се посочва в доклада. Той също така отбелязва, че изследваните компании са платили много ниски цени за кредити за компенсиране, които вероятно не отразяват реалните разходи за намаляване на парниковите емисии. 

Миналата седмица Асамблеята на Международната организация за гражданска авиация (ICAO) постави цел за достигане на нулеви нетни емисии на въглероден диоксид от международните полети до 2050 г. Тази цел обаче може да бъде постигната, само ако фокусът е върху предотвратяването на замърсяването, а не върху опитите за неговото компенсиране, смятат еколозите. 

Разследване, проведено миналата година от британското издание The Guardian и проекта Unearthed на Greenpeace, установи, че 10 схеми за компенсиране на гори, поддържани от големите авиокомпании, не намаляват достатъчно CO2, за да подкрепят претенциите на корпорациите за опазване на околната среда.

„Има истинска загриженост, че насърчаването на „въглеродно неутрално“ летене чрез закупуване на въглеродни кредити само насърчава по-нататъшния растеж на въздушния транспорт, и то във време, когато в краткосрочен план би трябвало да намаляваме търсенето, докато не се намерят по-устойчиви форми на авиация", се казва в новия доклад на Carbon Market Watch.