Износът на стоки от България за страни извън Европейския съюз се увеличава с 35.8%, в сравнение със същия период на 2021 г., и е в размер на 20.48 млрд. лв., a вносът нараства с 63.1% и е на стойност 31.5 млрд. лева. Това показват предварителните данни на Националния статистически институт. 

Най-голям ръст при износа на стоки за трети страни, в сравнение със същия период на 2021 г., е отбелязан в секторите „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (с 203.3%) и „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (123.1%). 

Спад се наблюдава в сектор „Артикули, класифицирани главно според вида на материала“ (11.7%), който включва различни стоки от обработени кожи, каучук, корк, дървен материал, хартия, картон, текстил, метали и др.  

Най-голямо увеличение при вноса на стоки от трети страни е отчетено в секторите „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (378.7%) и „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (126.5%). 

Изнесените стоки общо за трети страни и за държавите от ЕС са в размер на 62.16 млрд. лв. за периода януари - август 2022 г., което е с 41.6% повече, в сравнение със същия период на предходната година, а общата стойност на внесените стоки от трети страни и ЕС е 70.22 млрд. лв., като нараства с 45.3%.

Основни търговски партньори на България извън Европейския съюз са Турция, Сърбия, Украйна, Съединените американски щати, Република Северна Македония, Обединеното кралство и Китай, които формират 50.2% от износа за трети страни. 

При вноса най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Украйна. 

Сред държавите от Общносттта основни търговски партньори на България са Германия, Румъния, Италия, Гърция, Франция и Испания, които формират 67.4% от износа. Вносът в рамките на ЕС пък идва основно от Германия, Румъния, Италия, Гърция и Нидерландия. 

Общото външнотърговско салдо на страната за първите осем месеца на годината е отрицателно и възлиза на малко над 8 милиарда лева.