Само за последните 12 месеца парите в обращение у нас са се увеличили с над 2.8 млрд. лв., сочи справка на Darik Business Review на база данни от централната ни банка. 

В края на септември сумата вече е 25.93 млрд. лв., като за месец тя се увеличава със 114 млн. лв. Повишението е четвърто поредно, както и десето за последната година.

Над 22 млрд. лева от общата сума се формира от банкноти от по 50 и 100 лева. 

Днес у нас циркулират 10.916 млн. банкноти от по 100 лева, чиято обща стойност възлиза на 10.9 млрд. лв. Банкнотите от по 50 лева са за общо 11.44 млрд. лв., а тези от по 20 лева – 2.5 млрд. лв.

Най-малка е стойността на банкнотите от по 10 и 5 лева – съответно 882 и 156 млн. лв. 

Все повече банкноти от по 50 и 100 лева

Спрямо година по-рано се отчита най-голямо нарастване на банкнотите от 100 и 50 лв. Увеличението при тях е от 1.7 и 1.3 млрд. лв., докато двадесетолевките намаляват с повече от 200 млн. лв.

В последните шест години у нас се наблюдава двойно увеличение на паричното предлагане – от 13 млрд. лв. на близо 26 млрд. лв. 

Най-много банкноти днес има от 50 лв. – 228.9 млн. броя, следвани от купюрите от 20 и 100 лева – 126 и 109 млн. броя.

Десетолевките са 88 млн. лв., а петолевките – 31 млн. лв.

Монетите в обращение

Сериозен ръст в последните години се отчита и при монетите от 1 и 2 лева. В момента в страната циркулират 83 млн. монети от 2 лева и 178 млн. броя от по 1 лев. Година по-рано те бяха 75 и 167 млн. броя.

Припомяне, че монетата от 2 лева беше представена в края на 2015 г. Само за първите четири години от нея бяха отсечени 62.9 млн. броя.

Монетата от 1 лев присъства в паричното ни предлагане от септември 2002 г., т.е. малко повече от 20 години.