Пазарите на имоти по света отчитат понижения в броя на осъществените сделки. Това се случва на фона на по-слабите прогнози за световната икономика, високата инфлация, както и повишенията при ипотечните кредити.

Какво показват последните данни, изнесени в доклад на Knight Frank?

В страни, като Канада, Нова Зеландия, САЩ и Франция, се наблюдава най-сериозен спад в покупко-продажбите на имоти в последните 12 месеца. 

За момента в Швеция се наблюдава стабилен пазар, но скандинавските страни, като цяло, са изложени на риск предвид високия дял на домакинствата с ипотеки с променлив лихвен процент.

За сметка на това спад за момента на едногодишна база не се отчита в Испания, Португалия, Ирландия и Великобритания. На тези пазари обаче се наблюдава спад на процентното повишение на тримесечна база.

Според Knight Frank, най-засегнати в следващите месеци ще са пазарите, на които е отбелязан най-силен ръст в цените по време на пандемията. Също така следва да се следят и съотношенията цена/доходи и цена/наем, определящи достъпността и доходността на имотите към момента.

Какво се случва на 56-те пазара, които Knight Frank разглежда?

Най-голям ръст до 30 юни се отчита в Турция. Заради високата инфлация в страната имотите са добавили 160.6% към цените си.

С повишения от над 20% за последните 12 месеца са имотите в Словакия, Чехия, Ирландия, Естония и САЩ.

Ръстът в Унгария е от 19.5%, в Латвия и Словения респективно 17.3 и 16.9 на сто, а в Канада – 16.7%.

На всичките десет посочени по-горе пазара се отчита положителен реален ръст на цените, с отчитане на инфлацията за съответната държава.

България заема 23-а позиция с повишение от 11.5 на сто.

Общо на 25 пазара се отчита доходност, по-висока от 10 процента.