Кредитите за домакинствата и компаниите, които ги обслужват, достигат 32.38 млрд. лв. в края на септември 2022 г. Те се увеличават с 15.3% на годишна база и представляват 21% от брутния вътрешен продукт (БВП) на страната.

Към 30 септември жилищните кредити са за 15.795 млрд. лв. и нарастват с 18% на годишна база.

Потребителските заеми растат с 13.9% за последните 12 месеца и вече са 14.927 млрд. лв.

По-слабо увеличение се наблюдава при другите кредити (1.8%), които достигат 400.5 млн. лв.

Кредитите за работодатели и самонаети лица се увеличават с 8.6% на годишна база през септември 2022 г. и в края на месеца са 432.9 млн. лева.

Само след два дни Българска народна банка ще обяви лихвената статистика за септември. От нея ще стане ясно дали увеличението при лихвите и у нас вече е стартирало, подобно на други държави в ЕС, както и в САЩ.

Darik Business Review припомня, че в края на август лихвите по жилищните кредити в лева нараснаха до 2.49% спрямо рекордно ниските 2.47 на сто месец по-рано.

Евровите заеми пък се понижиха до 2.97 на сто спрямо 3.47 на сто към края на юли.

Средните лихви по потребителските кредити в лева и евро са съответно 3.07 и 8.26 на сто.