БНБ обяви основен лихвен процент (проста годишна лихва) в размер на 0.59 на сто от 1 ноември 2022 г.

През октомври индикаторът, който се използва ограничено при някои кредити, отпускани от банките в лева, възлизаше на 0.49 на сто. 

БНБ обяви за първи път положителна лихва през октомври от началото на 2016 г. 

Една от основните функции на основния лихвен процент е при определянето на т. нар законова лихва, която се начислява при просрочени задължения. Тази законова лихва се актуализира два пъти годишно - на 1 януари и на 1 юли.