Общо 17.9% от всички депозити на домакинствата в страната са за суми от 50 до 100 хил. лв. В края на септември те възлизат на 69.2 млрд. лв.

Сумата на всички влогове, равняващи се на между 100 и 200 хил. лева, пък представяват 16.9 на сто от всички спестявания на домакинствата в търговските банки.

Не така обаче стои въпросът с бройката на депозитите. От общо 8.85 млн. депозита, 4.93 млн. са за суми до 1000 лева, а близо 5.6 милиона от тях са до 5 000 лева.

Средната стойност на всички спестявания на домакинствата възлиза на 7 818 лева. В депозитните сметки до 1000 лева средно има по 164 лева.

Ако вземем всички спестявания до 5 000 лева, изчисления на Darik Business Review сочат, че средностатистическият български гражданин има на влог по 763 лева.

Нека видим обаче с какви спестявания разполагат по-заможните ни сънародници.

Колко са депозитите в страната за над 100 000 лв.? А тези за над милион?

Справка на Darik Business Review на база данни от централната ни банка показва, че домакинствата с големи депозити разполагат със средните 204 938 лева на влог. Това е малко по-малко спрямо 208 336 лева към септември 2021 г.

Само в рамките на тримесечие са открити нови 100 депозита за суми над 1 млн. лв. Днес те вече са 1 142, като в тях са съсредоточени 3.163 млрд. лв., или средно по 2.77 млн. лв.

Година по-рано милионерите държаха на депозити по 2.74 млн. лв. Разбира се, това са ориентировъчни средни данни, тъй като заможните хора може да се разпределили спестяванията си в различни банки.

Разделянето на сумите в две или повече банки би било особено важно, тъй като Фондът за гарантиране на влоговете гарантира по максимум 196 000 лева, или 100 000 евро.

Ето защо, ако имате 500 000 лева спестявания, то би било добре тези пари да са разделени в три отделни банки.