Пенсионирането ни излиза все по-скъпо, показват данните на Националния осигурителен институт. Хората, на които не им стига стаж за пенсия, плащат все по-големи вноски, за да си купят недостигащите месеци или години.

Как да се пенсионираме

През 2017 г. общо 4118 души са си купили стаж за пенсия, за да могат да се пенсионират. За него те са платили почти 13.5 млн. лева. През 2018 г. повече хора са били принудени да си платят, за да се пенсионират – това са направили 4355 души и това им е струвало 14.17 млн. лева.

Сумата, платена през 2019 г., възлиза на близо 14 млн. лева, като стаж за пенсия са купили 3856 човека. През 2020 г. се запазва броят на хората, които са платили, за да се пенсионират, или това са направили 3932-ма българи. Сумата, която те са дали обаче, надхвърля 14.62 милиона лева.

Доста „по-солено“ излиза пенсионирането през миналата година. Въпреки че стаж за пенсия са купили по-малко хора – 3840 души, то те са платили 18.42 млн. лева, или с близо 4 милиона лева повече.

За тази година данните на НОИ са само за първите шест месеца на годината, като от възможността да си купят стаж са се възползвали 1785 българи и това им е струвало 10.84 милиона лева.

Кои пенсионери получиха най-голямо увеличение от 1 октомври

Основната причина хората да купуват стаж за пенсия е повишаването на изискването за възраст и стаж за пенсиониране всяка година. Плавното увеличаване на стажа за пенсия ще приключи през 2027 г., когато жените ще се пенсионират, ако имат 37 години осигурителен стаж, а мъжете – 40 години.

Как се определя колко да платим за месец стаж?

Сумата се определя всяка година със Закона за бюджета и е процент от размера на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се. За тази година той е 19.8% от минималния доход. С ръста му обаче се увеличава и сумата, която трябва да платим за всеки месец.

Така например, от началото на 2022 г. минималният осигурителен доход беше повишен от 610 на 650 лева. Така, ако искаме да си купим месец стаж, ще трябва да платим 128.70 лева, а за година - 1544.40 лева.

Как да изчислим каква пенсия ще получаваме на старини?

От 1 април с актуализацията на бюджета се повиши и минималният осигурителен доход на самоосигуряващите се, който стана 710 лв. Така стажът за пенсия поскъпна с 11.88 лв. и за всеки месец недостигащ стаж трябва да се плащат по 140.58 лв. Година стаж пък струва 1686.96 лв., а пълните 5 години - 8434.8 лв.

Догодина средната пенсия да достигне 792.51 лв.

Ако се приеме предложението за следващата година минималният осигурителен доход да стане 850 лева, за което настояват синдикатите и част от партиите, то за един месец трябва да платим 168.30 лева, а за година – 2019.60 лева.

Кой може да си купи стаж за пенсия?

Има три варианта, при които хората могат да си купят стаж за пенсия: за времето на обучение за завършено висше или полувисше образование, за периода, в който карат докторантура или до 5 години, недостигащ стаж по общия ред. Купеният стаж се зачита за осигурителен от трета категория и може да се ползва само при пенсиониране.

Младите пенсионери взимат с 900 лв. повече от най-възрастните

Хората внасят сумата на осигурителните вноски за своя сметка по банков път, като “закупеният” стаж се установява с удостоверение, което се издава от съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт.

Времето, за което са внесени осигурителни вноски за период, по-дълъг от изискващия се за придобиване право на лична пенсия, не се зачита за осигурителен стаж. За това време лицето може да поиска възстановяване на неоснователно внесените суми за осигурителни вноски от съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите.

Колко ще са детските надбавки и майчинството, ако няма бюджет

Удостоверението за “закупен недостигащ стаж” се издава от териториалното поделение на НОИ въз основа на документа за внесените осигурителни вноски.

За лицата, живеещи в друга държава, с която Република България има сключен международен договор в областта на социалното осигуряване, удостоверението се издава от ТП на НОИ - София-град. За придобит осигурителен стаж, за който са заплатени осигурителни вноски като “недостигащ”, правото на пенсия възниква от датата на заявлението.