Петте най-големи компании в сектора на общото застраховане държат 58.6% от пазара към края на август.

Данните на Комисията за финансов надзор показват, че Евроинс продължава да е начело по пазарен дял. Застрахователят пое лидерството през юни, през юли увеличи дела си до 15%, а през август отчете спад до 14.6%.

Лев Инс и Булстрад Виена Иншурънс Груп допълват челната тройка. Двете компании държат съоветно 13.6 и 12.1% от пазара на общото застраховане в страната.

Сред петте най-големи компании от сектора попадат още ДЗИ Общо застраховане и Армеец, които са с дял от 10.4 и 7.9 на сто.

Гражданска отговорност

Общо четири компании са реализирали брутен премиум приход от повече от 100 млн. лева до края на август. Лидерството тук е за Лев Инс (188 млн. лв.), следван от ДаллБогг: Живот и здраве и Евроинс с по 119 и 118 млн. лв.

В челото са още Бул Инс и ОЗК Застраховане.

Каско

Виена Иншурънс Груп и Армеец са най-предпочитаните компании за сключването на застраховка „Автокаско“ у нас към 31 август. Те са реализирали премиен приход от 105 и 104 млн. лв., докато ДЗИ Общо застраховане и Алианц България са със съответно 91 и 65 млн. лв.

Пожар и природни бедствия

Булстрад Виена Иншурънс Груп, Уника и ДЗИ Общо застраховане са в топ 3 на най-предпочитаните компании за застраховки на дома ни. В челото са още ОЗК Застраховане и Дженерали застраховане. 

Компаниите от сектора са реализирали 1.932 млрд. лв. премиен приход към края на август. Пазарният дял на автомобилните застраховки е малко под 70% (бел. ред. 69.7%).