Какво се случва на пазара на недвижими имоти в страната? Надценени ли са цените на жилищата в момента? Близо ли сме до формирането на балон на пазара на имоти? Какви са очакванията за лихвите по депозитите и кредитите у нас през 2023 г.?

Отговорите на тези въпроси ни дава анализ, който за втора поредна година икономистите на УниКредит Булбанк подготвят. По доклада са работили Кристофор Павлов, Елена Костадинова и Симеон Величков. 

Имотният пазар

Според доклада, едва 3% от кварталите на София са достъпни за покупка на имот.

Умерено достъпни са жилищата в 5% от локациите в столицата, а умерено недостъпни – 25% от кварталите. Общо 66% от жилищните квартали обаче предлагат имоти, които са крайно недостъпни за домакинствата.

Според анализаторите, през 2022 г. пазарът започва да показва ясни признаци на прегряване – надценените квартали чувствително превишават подценените. В същото време пазарът все още не е достигнал стойностите от пика с балона на недвижимостите през 2008 г.

Достигането до балон може да се очаква през 2023 г., когато обаче цените на имотите в София ще отчетат спад от между 5 и 10%.

Сериозността на понижението в цените на имотите ще се определи от два фактора – нивата на безработица и ръста на доходите.

Лихвите по депозитите и кредитите

Икономистите на банката са на мнение, че депозитният лихвен процент ще нарасне с между 80 и 100 базисни точки в следващата година и половина.

Това би повишило лихвите по съществуващите кредити от около 3% средно преди да започне затягането на лихвените условия в Европа до около 4% към края на 2023 г.

Голяма е вероятността лихвите по новоотпуснатите ипотечни кредити в лева  да са малко по-високи, тъй като банките започнаха да се ориентират към по-високи фиксирани надбавки по новите си оферти, казват още икономистите.

София

Според данните от Националния статистически институт, цените на жилищата в София са се удвоили за последните седем години. За същия период общия паричен доход на домакинствата в София кумулативно е нараснал с 26%. 

За цялата страна цените на жилищата са нараснали с 71% за същите седем години, докато общият паричен доход на домакинствата е нараснал с 50%.

Последното още веднъж подчертава, че докато средно за страната темповете на растеж на цените на жилищата изпреварват в умерена степен тези на доходите и достъпността на жилищата се влошава, то в София темповете на ръст на жилищата са в пъти по-големи от тези на доходите, което води до значително влошаване на достъпността.

Топ 15 на градовете у нас

Най-недостъпни са жилищата в София и Варна, където едва десетте процента домакинства с най-високи доходи могат да си позволят жилище през 2021 г.

В три града от петнадесетте най-големи - Пловдив, Бургас и Стара Загора - средно за страната жилище могат да си позволят 20% от домакинствата (за повече детайли виж приложените графики в края на публикацията).

Само в един град – Пазарджик - жилищата са достъпни за 30% от домакинствата през 2021 г. Русе е единственият град, в който жилищата са достъпни за 40% от домакинствата. 

В пет града – Сливен, Плевен, Перник, Шумен и Хасково – жилищата са достъпни за петдесетте процента домакинства с най-високи доходи, което автоматично означава, че жилищата в тези градове са достъпни за средното домакинство.

И накрая, в три от четирите най-малки градове (Велико Търново, Добрич и Благоевград), жилищата са достъпни за 60% от домакинствата през 2021 г.