Депозитите на домакинствата отчитат ръст в пети пореден месец, става ясно от данни на централната ни банка.

Нарастването през октомври е от 600.5 млн. лв. спрямо 525 млн. лв. месец по-рано и 501 млн. лв. преди 12 месеца.

Към 30 октомври спестяванията достигат рекордните 71.9 млрд. лв. спрямо 66.6 млрд. лв. година по-рано.

Общо от началото на годината домакинствата са спестили 3.8 млрд. лева спрямо 4 млрд. лв. за периода януари – октомври на миналата година.

През последните 12 месеца увеличението на спестяванията е от 5.2 млрд. лв.

Продължава нарастването на дела на депозитите в лева и други валути, за сметка на евровите влогове.

По последни данни 62.34 на сто от всички спестявания на домакинствата са в лева, 30.27 на сто – в евро и 7.39 на сто – в други валути, най-често щатски долари.

През октомври банките в страната са платили 4.54 млн. лв. лихви по депозитите на домакинствата. 

Месец по-рано сумата беше 3.7 млн. лв., а от началото на годината са получени 31.123 млн. лв. лихви от банките.

Получената сума от лихви през октомври е най-високата от януари 2021 г.