През следващите пет години глобалният капацитет за добив на енергия от възобновяеми източници (ВЕИ) се очаква да нарасне толкова, колкото през последните две десетилетия, след като повишаващите се цени на енергийните продукти и климатичната криза принуждават правителствата да се отказват от изкопаемите горива.

В нов доклад Международната агенция по енергетика (МАЕ) прогнозира рязко ускорение при инсталациите за възобновяема енергия. Сега от агенцията очакват зелената енергия да изпревари въглищата и да се превърне в най-големия източник на електричество до началото на 2025 г.

Глобалният капацитет за добив на енергия от възобновяеми източници се очаква да нарасне с 2 400 гигавата в периода 2022 – 2027 г., което се равнява на целия капацитет за добив на енергия на Китай днес, според доклада. Увеличението е с 30% над прогнозата на МАЕ само от преди година.

“Възобновяемата енергия вече се разраства бързо, но глобалната енергийна криза я вкара в изключителна нова фаза на още по-бърз растеж, тъй като страните се стремят да извлекат ползи от енергийната сигурност,” казва в свое изявление изпълнителният директор на МАЕ Фатих Бирол.

“Това е ясен пример как настоящата енергийна криза може да бъде исторически повратен момент към по-чиста и по-сигурна енергийна система. Продължителното ускоряване на добива на енергия от възобновяеми източници е от съществено значение за ограничаването на глобалното затопляне до 1.5° градуса по Целзий,” допълва той.

Нарастващите цени на повечето енергийни източници, в това число петрол, природен газ и въглища, повишиха инфлацията по света и очертаха предишната прекалено голяма зависимост на Европа от вноса на петрол и природен газ от Русия.

В доклада на МАЕ се посочва, че войната в Украйна е “решителен момент за енергията от възобновяеми източници в Европа,” където правителства и компании се насочиха към алтернативи на руския газ.

Европейският съюз забрани вноса на руски суров петрол по море, с което до края на годината той ще е ограничен на 90%. Газът от Русия, който тече по газопроводи към Европа, сега е на едва 20% от нивата преди войната, твърдят анализатори.

“Капацитетът за добив на енергия от възобновяеми източници, който ще бъде добавен в Европа в периода 2022-27 г., се очаква да бъде два пъти по-висок, в сравнение с предходния петгодишен период, като в основата на това ще е комбинация от опасенията за енергийната сигурност и климатични амбиции,” се казва в доклада.

Водената политика и пазарните реформи в Китай, САЩ и Индия също способстват за растеж при възобновяемата енергия. Китай се очаква да съставлява близо половината добавен нов капацитет за добив на енергия от възобновяеми източници в световен мащаб в периода 2022 – 2027 г., според доклада на МАЕ.

Междувременно, Законът за намаляване на инфлацията на администрацията на щатския президент Джо Байдън се очаква да стимулира разрастването на сектора на възобновяемите енергийни източници в САЩ.

По-голяма част от растежа при възобновяемите енергийни източници ще дойде от инвестиции в слънчева и вятърна енергия. Глобалният капацитет за добив на слънчева енергия се очаква почти да се утрои в следващите пет години, а глобалният капацитет за вятърна енергия почти ще се удвои за същия период.

“Заедно вятърната и слънчевата енергия ще съставляват над 90% от капацитета за добив на енергия от възобновяеми източници, който ще бъде добавен в следващите пет години,” казват от МАЕ.