Един от най-старите мостове в света, който все още се използва, е Аркадико.

Той е разположен близо до съвременния път от Тиринт до Епидавър на полуостров Пелопонес в Гърция.

Предполага се, че е построен през гръцката бронзова епоха, или около 1300 г. пр.н.е., което го прави един от най-старите мостове в света, които все още не само съществуват, но и се използват, разказва Amusing Planet.

Аркадико е построен с помощта на така наречената циклопска зидария - с камъни и малки парчета плочки, сглобени плътно едно до друго без хоросан.

Той е дълъг 22 метра, широк 5.6 метра и висок 4 метра. В основата му има малък отвор, който е широк около метър, оставяйки път за потоците, течали под него през вековете.

25 интересни факта за Гърция

Ширината на пътното платно отгоре е около 2.5 метра, което позволява комфортно преминаване на модерен автомобил, въпреки че подходът към моста вече е покрит с растителност.

Поради стила и специфичния начин, по който е построен, археолозите смятат, че първоначално е предназначен за колесници, теглени от коне.

Мостът Аркадико е един от четирите известни микенски моста с арка в района - всички принадлежащи към една и съща „магистрала“ от бронзовата епоха между двата града и всички с подобен дизайн и възраст.

Един от тях е Петрогефири, който пресича същия поток на 1 км западно от Аркадико. Иначе подобна по размери и външен вид, конструкция е строена с по-голям размах и малко по-висок свод. Той също все още се използва.

Пети добре запазен микенски мост, намиращ се при Ликотропи в Северна Арголида, е бил част от друг микенски главен път. Неговите размери са близки до тези на Аркадико: 5.20 метра ширина в долната част, 2.40 метра в горната и с арка малко повече от метър.

На него и до днес са запазени бордюрите за насочване на бързо движещите се колесници.