Производствените цени в САЩ нарастват с повече от очакваното през ноември, което ограничи надеждите, че инфлацията може би тръгва надолу, стана ясно от изнесени днес данни на министерството на труда.

Индексът на производствените цени бележи повишение от 0.3% за месеца и 7.4% на годишна база. Предварителните очаквания на икономистите, участвали в проучване на Dow Jones бяха за месечни повишение от 0.2%.

Ако бъдат изключени цените на хранителните и енергийните продукти, основният индекс на потребителските цени бележи повишение от 0.4%, при очакван ръст също от 0.2%.

Повишението идва на фона на други признаци, че ръстът на цените най-малко се забавя от темповете, които доведоха инфлацията на най-високите й нива от над 40 години. Изнесените днес данни обаче показват, че ограничаването на инфлацията може да продължи дълго.

Това бе третият пореден месец, в който индексът на производствените цени бележи повишение от 0.3%. На годишна база ръстът бележи отстъпление в сравнение с отчетения пик от 11.7% през март, но въпреки това е доста над нивата отпреди пандемията поне до 2010 г. назад.