На фона на бушуващата по целия свят инфлация, на пръв поглед изглежда, че златото, което в миналото имаше традиционен статут на инвестиционно "убежище" във времена на нестабилност, вече не предлага кой знае каква защита.

От началото на 2022 г. цената на благородния метал остава почти без промяна. 

През първото тримесечие тя се повиши до почти 2000 долара за тройунция, след което регистрира рязък спад до под 1650 долара към края на октомври и се възстанови до настоящите си нива от малко над 1800 долара.  

Това кара много анализатори и икономисти да бъдат скептично настроени по отношение на способността на златото да служи като защита срещу инфлацията. Други обаче са на мнение, че това негово качество все още е валидно, въпреки краткосрочните турбуленции. 

Какво представлява инфлацията? 

Терминът „инфлация“ обикновено се използва за нарастването на индекса на потребителските цени. Икономическата дефиниция на инфлацията обаче е малко по-различна и обхваща темповете, с които нарастването на паричното предлагане надвишават тези на производството.

По думите на американския икономист Милтън Фридман, инфлацията винаги и навсякъде е паричен феномен и може да бъде генерирана само чрез по-бързо нарастване на количеството пари, отколкото на производството.

Следователно инфлацията на цените се причинява от инфлацията на паричното предлагане. Концепцията е сравнително проста - когато паричното предлагане нараства със скорост, надвишаваща произведеното богатство, има повече валутни единици спрямо предлагането на „единици богатство“, които, всъщност, представляват обема на стоките и услугите, доставени от една икономическа система.

Това води до ситуация, в която повече пари „преследват“ относително по-малко количество стоки и услуги.

При това положение законът за търсенето и предлагането диктува, че цената на "единиците" богатство ще се повиши.

Каква е връзката между златото и инфлацията?

През последните 32 години златото е работило почти перфектно като защита срещу инфлацията както на цените, така и на паричното предлагане. То се представя по-слабо в периода от 1996 до 2001 г., но това е последната кулминация на низходящия тренд в цената на благородния метал, който започва през 1980 г. 

Между 2001 г. и края на 2011 г. златото се представя значително по-добре като инструмент за защита на парите от инфлацията, а от 2016 г. неговата доходност надвишава значително и двата инфлационни показателя. 

Според проучване на Световния златен съвет, публикувано по-рано тази година, златото е доказано дългосрочно "убежище" от инфлацията, но представянето му в краткосрочен план е по-малко убедително.  

Това е така, защото то е податливо на колебанията на общия пазар на суровините и не е "имунизирано" срещу сътресения. 

Защо златото се приема за инвестиционно убежище?

"Средният годишен темп на растеж на златото надвишава този на паричното предлагане и индекса на потребителските цени в САЩ почти през целия период от 1971 г. насам", коментира икономистът Дейвид Кранцлер пред Investing.com. 

По думите му, обаче, няма научно доказано обяснение защо златото се приема за "инвестиционно убежище", освен реалните статистически наблюдения.

Ако се изследват по-дълги периоди от време, например последните няколко века, годишното увеличение на добивите и предлагането на злато се равняват приблизително на дългосрочния растеж на глобалното икономическо производство. Доказано е, че и двете се увеличават с приблизително 3% годишно.

В по-далечното минало емитирането на валута в единици с различна деноминация позволявало използването на златото като резервен актив, ограничавайки растежа на паричното предлагане до количеството злато, което се произвежда. 

От 1971 г. обаче, когато златното обезпечение на щатския долар като глобална резервна валута е напълно премахнато, всички реални ограничения за "печатането" на пари на практика отпадат. 

От 1971 г. насам периодите на инфлация на цените стават проблематични, като точно по време на тези периоди златото не само е служело като защита срещу инфлацията, но и поскъпването му значително е изпреварвало темповете ѝ, смята Кранцлер. 

Вероятно през 2023 г. ще стане ясно дали и този път то ще изиграе тази роля или тя, в края на краищата, ще остане в историята.