Подписването на договори част по част с Европейския съюз е по-добре, отколкото присъединяването към него, сочи нов доклад на швейцарското правителство. 

Новото проучване подкрепя изявления на поддръжниците на брекзит, които от години твърдят, че една страна не трябва да е член на ЕС, за да има функционални търговски отношения със съюза. 

Макар да не е член на ЕС, Швейцария има достъп до неговия единен пазар и е част от Шенгенското пространство. Страната също така допринася с плащания към кохезионните фондове на ЕС. 

Преди 30 години на 6 декември 1992 г. швейцарските гласоподаватели отхвърлиха възможността за присъединяване към Европейското икономическо пространство, което осигурява достъп до вътрешния пазар на ЕС.

Три десетилетия по-късно федералното правителство на Швейцария оценява настоящите опции на страната по отношения на заобикалящия я блок, разглеждайки достъпа до единния пазар, възможностите за сътрудничество и външната политика.

Оценката разглежда предимствата на четири варианта – отношения на свободна търговия, продължаване на настоящия двустранен подход, присъединяване към Европейското икономическо пространство и присъединяване към ЕС. 

„Федералният съвет заключава, че двустранният подход остава най-доброто решение за Швейцария,“ казват от правителството. ЕС е основният търговски партньор на Швейцария, а заможната алпийска нация е четвъртият най-голям търговски партньор на съюза.

Около 1.4 милиона жители на ЕС живеят в страната с население от 8.6 милиона души. „Швейцарските интереси започват в и със Европа,“ посочват от Федералния съвет.

„В настоящата глобална ситуация, характеризираща се с множество кризи, сигурните и стабилни отношения между Швейцария и ЕС стават по-важни от когато и да било. Те гарантират просперитет и стабилност и за двете страни.“

В документа обаче се посочва, че членството в ЕС ще надхвърли икономическите нужди на Швейцария и че пълното участие на Берн във вземането на решения на европейско ниво едва компенсира намаляването на политическото пространство за маневриране.

Отношенията между Брюксел и Берн са обтегнати от май 2021 г., когато Швейцария реши да сложи край на продължилите с години дискусии за сключването на споразумение за по-задълбочено сътрудничество с ЕС.

Отношенията между ЕС и Швейцария в момента се крепят на множество отделни споразумения, но в продължение на повече от десетилетие имаше преговори за по-общо споразумение, което да хармонизира правната рамка на отношенията.

Дискусиите обаче стигнаха до задънена улица, след като ЕС отказа да отстъпи на исканията на Швейцария да изключи ключови въпроси, свързани с държавната помощ, защитата на заплащането и свободата на придвижване.

Оттогава Швейцария се опитва да установи общ език с ЕС посредством т. нар. проучвателни дискусии.

„Преди Швейцария и ЕС да могат да започнат преговори, те трябва да намерят достатъчна обща основа. Съответно проучвателните разговори ще продължат активно“, се посочва в доклада.