Швейцария се завръща на първото място в класацията на най-добрите държави за 2022 г. на News & World Report.

Седмото й издание подрежда 85 държави по света по 73 индикатора. Тези индикатори са групирани в 10 подкласации, в това число предприемачество и социална цел. Качеството на живот се превръща в подкатегорията с най-голяма тежест тази година, което личи от най-новите данни за БВП на глава от населението. 

"Класацията на най-добрите държави има за цел да помогне на политици и жители да определят как възприятията влияят на подреждането на тяхната държава сред останалите нации," казва Ким Кастро, редактор в U.S. News.

"Това, че подкатегорията качество на живот е водеща, показва, че елементи, като добър пазар на труда, достъпност, политическа стабилност и добре развити системи на образование и здравеопазване, играят все по-голяма роля в оформянето на глобалния имидж на една държава." 

За пети път Швейцария заема челното място, като Германия се нарежда на второто място, а челната тройка се оформя от Канада. САЩ се изкачва с две позиции в тазгодишната класация - до четвъртото място, а Швеция се нарежда на пета позиция.

Швейцария се завръща на първото място. Страната, която заемаше челната позиция в периода 2017 – 2020 г., получава високи оценки в категориите качество на живот и социална цел. Тя също така е възприемана като държава, която се грижи за човешките права, както и за равенството между половете и за околната среда.

Войната между Русия и Украйна повлия на възприятията за тези две държави и техни съседни нации. Русия пада до номер 36 в класацията, докато Украйна се изкачва до номер 62. Полша, Литва и Румъния също се придвижват нагоре в подреждането.

Страхът от нарастващата инфлация и икономическия спад са основна грижа на участниците в проучването. Общо 85% от тях смятат, че инфлацията ще се повиши още повече. Сред тях 58% са съгласни с твърдението "Готов съм да плащам по-високи цени, ако това ще помогне за оказването на още по-голям икономически натиск върху Русия."

COVID-19 продължава да бъде част от възприятията относно здравеопазването. 79% от участниците споделят твърдението "Одобрявам усилията на моята страна да защити гражданите си от пандемията от COVID-19", докато само 65% се съгласяват с твърдението "Аз се доверявам на моето правителство в грижите му за моето здраве и безопасност."

Проучването показва, че има желание за глобално лидерство и за повече жени на водещи политически позиции. 85% от участниците се съгласяват с твърдението "Имаме нужда от лидери, чието мислене надхвърля техните собствени граници и лични интереси," докато 69% споделят твърдението, че "страните, които се ръководят от жени, са по-добре управлявани," което е с 1.4 пункта повече, в сравнение с миналата година.

Челната десетка в класацията се допълва от Япония, Австралия, Великобритания, Франция и Дания. 

Класацията на най-добрите държави за 2022 г. се базира на проучване сред над 17 000 граждани по света от 36 държави, в това число бизнес лидери, представители на средната класа с висше образование и обикновени граждани, които са национално представителни за своята страна.