Компаниите от сектора на общото застраховане приключиха деветмесечието на 2022 г. с рекордна печалба, сочи справка на Darik Business Review.

Тя възлиза на 194.5 млн. лева спрямо 189.9 млн. лв. година по-рано и 156.9 млн. лв. в периода януари – септември на 2020 г.

Брутният премиен приход нараства с 10.1% и възлиза на 2.2 млрд. лева.

Кои са най-големите компании в сектора в момента у нас?

Евроинс запазва лидерската си позиция, след като по-рано през годината успя да изпревари Лев Инс. Компанията от структурата на Еврохолд България има пазарен дял от 15.5% спрямо 13.49% за Лев Инс.

Останалите две компании с по над 10% пазарен дял са Булстрад Виена Иншурънс Груп и ДЗИ – Общо застраховане. Към 30 септември 2022 г. те държат съответно 11.74 и 10.12 на сто от пазара.

В челото са още Армеец (7.84%), ДаллБогг: Живот и Здраве (6.81%), Дженерали застраховане (6.5%), Бул Инс (6.45%), ОЗК Застраховане (6.01%) и Алианц България (5.94%).

Лидерството на Евроинс се дължи най-вече на факта, че към деветмесечието компанията има реализирани 145 млн. лева премиен приход от чужбина. Втори в това отношение е ДаллБогг: Живот и здраве (45 млн. лв.), а трети – Булстрад с 30 млн. лева премиен приход.

В края на периода автомобилните застраховки понижават своя дял до под 70%. Днес той вече е 68 на сто спрямо 71.5 на сто година по-рано.

Намалява и делът на полицата „Пожар и природни бедствия“ (от 12.7 на 12%), докато ръст се отчита при „Помощ при пътуване“ (от 2.7% на 5.7%), както и при „Злополука и заболяване (от 5 на 5.3%).