Индексът на потребителските цени бележи ръст от 0.8% на месечна база през ноември 2022 г., а годишният ръст на инфлацията възлиза на 16.9%. Това показват данните на Националния статистически институт. 

Годишните темпове на ръст на потребителските цени намаляват спрямо отчетените за октомври 17.6% и достигнатия през септември 24-годишен връх от 18.7%. Те обаче остават значително по-високи от средното ниво на инфлацията в еврозоната, което през ноември възлиза на 10%. 

Инфлацията от началото на годината (ноември 2022 г. спрямо декември 2021 г.) е 15.8%, а средногодишната инфлация за периода декември 2021 - ноември 2022 г. спрямо периода декември 2020 - ноември 2021 г. е 14.6%.

През ноември 2022 г. спрямо предходния месец най-силно повишение на цените се наблюдава в секторите развлечения и култура (2.9%), съобщения (2.7%), здравеопазване (1.7%), хранителни продукти и безалкохолни напитки (1.7%), ресторанти и хотели (0.7%). 

На месечна база се наблюдава спад в цените в сегментите жилища, вода, електроенергия, газ и други горива (с 1.5%) и транспорт (с 0.5%). 

Данните за индекса на потребителските цени от т. нар. "малка кошница", която включва жизненонеобходими стоки и услуги, съставляващи потреблението на най-нискодоходните 20% от домакинствата, показват месечно увеличение от 1.4%. На годишна база ръстът е с 21.4 на сто. 

Това означава, че цените на тези продукти продължават да растат по-бързо от средните темпове на инфлацията в страната.