Европейската комисия предложи забрана в целия съюз на миниатюрните бутилки за тоалетни принадлежности, които обикновено откриваме в хотелските бани.

Като част от европейската Зелена сделка, която се фокусира върху ограничаване на пластмасата за еднократна употреба, Европейската комисия иска да „превърне устойчивите продукти в норма“.

Планът има за цел да намали отпадъците от опаковки „с 15 процента до 2040 г. на държава членка на глава от населението, в сравнение с 2018 г.,“ припомня Independent.

За да се постигне това, някои опаковки ще бъдат забранени – като мини бутилките за шампоан и други подобни продукти, които се срещат в хотелите.

Комисията изчислява, че всеки европеец създава приблизително 180 кг отпадъци от опаковки годишно. Въз основа на тази статистика, прогнозираните цифри предполагат, че ще има още 19 процента ръст по този показател до 2030 г., ако не бъдат направени промени, както и 46 процента увеличение конкретно на пластмасовите опаковки.

Основните стъпки, които трябва да бъдат предприети, обхващат ограничаване на ненужните опаковки, насърчаване на опциите за многократна употреба и повторно пълнене и увеличаване на употребата на опаковки от рециклирана пластмаса.

Пълното предложение по темата е представено за разглеждане в Европейския парламент и Съвета.