Средствата от първия транш по националния План за възстановяване и устойчивост са изплатени. Те са в размер на 1.37 млрд. евро (2.6 млрд. лв.), съобщават от пресцентъра на финансовото министерство.

Европейската комисия (ЕК) прие всички 22 етапа и цели, които бяха включени в първото искане за плащане, като успешно изпълнени и преведе първото плащане от общо предвидените за страната ни 5.69 млрд. евро.

Получените средства дават възможност за продължаване на вече започналите дейности по реализиране на ключови за България реформи.

Финансирането ще подпомогне изпълнението на капиталови инвестиции в сфери, като енергетика, здравеопазване, образование, транспорт, устойчиво икономическо развитие. Към 16.12.2022 г. извършените разходи по плана възлизат на 46.3 млн. лева.

Към настоящия момент всички ведомства полагат усилия за изпълнение на 66 етапа и цели, като 22 от тях са свързани със законодателни инициативи, които са включени във второто искане за плащане в размер на 724 млн. евро, предвидено за първото тримесечие на 2023 г.

От ключово значение за изпращането на второто искане за плащане е приемането от Народното събрание на 22-та законопроекта, които правителството предварително е съгласувало с ЕК.

Евентуална тяхна значителна промяна поставя под риск получаването на втория транш средства, посочват от финансовото министерство.