Фонд на фондовете е подкрепил над 2 500 проекта до момента, а близо 600 млн. лв. все още са на разположение за финансиране по програмен период 2014-2020”.

Това съобщават от финансовата институция, създадена през 2015 г., за да структурира и управлява финансови инструменти по различните европейски програми. 

Крайни бенефициенти на получените средства могат да бъдат - освен различни бизнеси (стартиращи, малки, големи, разрастващи се), така и общини, региони, ВиК дружества в цялата страна и земеделски производители.

За да получат средства, потенциалните кандидати могат да се възползват от няколко възможности:

  • да се обърнат към фондовете за дялово финансиране, които подпомагат иновативни стартъпи
  • да кандидатстват през банките-партньори, тъй като фондът предоставя ресурс чрез инвестиционни посредници

До момента подкрепените проекти са 2500, като до края на следващата година се очаква те да станат 4500, посочват още от фонда.

Финансовата институция управлява близо 1 200 млрд. лв. публичен ресурс, като част от него идва от българския държавен бюджет. Към тези средства се добавят близо 1 млрд. лв. частен ресурс и по този начин общият размер на средствата надхвърля 2 млрд. лв.

По-голямата част от сумата вече реално е достигнала до крайните потребители, но е важно да се отбележи, че 600 млн. лв. все още са на разположение на пазара в едногодишен хоризонт.

Близо 200 млн. лв. са налични във фондовете за дялово инвестиране, 200 млн. лв. при банките-партньори, 75 млн. лв. за селскостопански производители, над 150 млн. лв. за общински предприятия.

Ресурсът е достъпен почти за всякакъв тип проекти, като голяма част от средствата се влагат в общини, региони и дългови инструменти, които банките управляват.

Друга съществена част е насочена към дялово финансиране, свързано с иновативни стартъпи и предприемаческата среда, като до момента фондът е подкрепил над 200 стартъпа и на настощия етап се е установил като фактор в екосистемата за иновации и нови технологии.

Чрез определените за развитие на градовете и селските региони средства възможността за финансиране вече достига до всяко кътче на държавата.

Партньор по част от проектите са европейски институции, което е допълнителен гарант за лесното проследяване как се разпределят и къде отиват средствата.  

Потенциалните кандидати могат да проверят какви са изисканията, на които трябва да отговарят, както и кои са партньорите, с които фондът работи, на сайта му.