82.5% от фирмите у нас планират да дадат бонуси на служителите си по празниците.

Това сочат данните от експресно анкетно проучване на Българската търговско-промишлена палата, проведено в периода 2-7 декември 2022 г., в което са взели участие около 100 браншови организации и предприятия от различни сектори на икономиката.

Макар COVID кризата да промени значително икономическата среда и възнагражденията, по-голямата част от българския бизнес планира да раздаде коледни бонуси, като спадът е минимален спрямо 2021 г., когато процентът на фирмите, заявили готовност да направят това, е 83.

Спрямо 2020 и 2019 г. процентът се увеличава чувствително - през 2020 г. 60% от предприемачите са заявили, че ще имат възможност за раздаване на бонуси за Коледа.  

13% от фирмите, участвали в анкетата, посочват, че не предвиждат раздаването на коледни възнаграждения поради кризата с пандемията и войната, както и заради планове за увеличение на заплатите от догодина.

Около 3% от управителите на българските фирми все още не са взели окончателно решение дали ще изплащат коледни бонуси на своите служители, сочат още данните от проучването на БТПП.

Най-голям процент (42%) от българските предприемачи заявяват в тазгодишното проучване, че раздават коледни бонуси на своите служители, най-вече защото искат да ги мотивират и запазят.

40% от мениджърите на фирми посочват като основен стимул за даването на коледен бонус предстоящите празници. 33% от анкетираните казват, че финансовото състояние на фирмата позволява раздаването на някакъв вид бонус на служителите.

По отношение на начина на определяне на бонусите за Коледа, по равно се разпределят процентите между работодателите, които ще дават еднакви бонуси за всички служители (41%) и тези, които определят индивидуално допълнителното възнаграждение, базирано на представянето на всеки служител (40%).

Варира размерът на допълнителното възнаграждение, като най-голям е делът на бонусите до 200 лв. – 36%. Бонуси в размер 200-500 лв. планират да раздадат 25%, а 23% от мениджърите ще раздадат допълнително възнаграждение от 500 до 1000 лв. на всеки служител в своята фирма. 

14% от работниците могат да очакват коледен бонус от над 1000 лв., като тук се наблюдава повишение спрямо 2021 г., когато 12% от работодателите са смятали да дават бонуси с такъв размер.

По равно (46%) се разпределят процентите, които показват, че фирмите планират бонусите да са еднакви спрямо миналата година или да са по-високи. Продължава положителната тенденция за намаляване на дела на работодателите, които планират раздаването на по-ниски размери на бонусите от 25% през 2020, 12% през 2021г до 8% през 2022г.