За пети месец през 2022 г. родните емигранти успяват да изпращат у нас суми, надхвърлящи 100 млн. евро.

Според данни от централната ни банка, преводите към близки и роднини за октомври възлизат на 106.4 млн. евро спрямо 112.4 млн. евро месец по-рано и 99.3 млн. евро преди година.

За първите десет месеца на 2022 г. общата сума възлиза на 1.023 млрд. евро. Това е с 3.88% повече спрямо отчетените 984.6 млн. евро за периода януари-октомври на 2021 г. 

Припомняме, че към деветмесечието най-големите преводи емигрантите правят от Германия и САЩ. Общата сума, преведена от българите, живеещи в Германия, възлиза на 185.6 млн. евро, докато от САЩ сумата е 169.3 млн. евро.

Големи парични преводи са направени и от Испания, Великобритания и Италия.

Въпреки пандемията, паричните преводи от българските емигранти преминаха 1 млрд. евро в последните шест години. Рекордните 1.32 млрд. евро са отчетени през 2020 г., а за миналата година сумата е 1.168 млрд. евро.