Средната доходност от отдаване на имот под наем днес възлиза на средните 4%. Разбира се, тя може да е 3 или 5%, като това се определя както от местоположението на имота, така и от неговото състояние.

Все повече инвеститори в имоти обаче се насочват към краткосрочните наеми. Те бяха популярни, особено в четирите големи града на страната, и преди пандемията.

През 2022 г. отдаваните под наем имоти в Airbnb са донесли на инвеститорите малко по-висока доходност от дългосрочните наеми, сочи справка на Darik Business Review.

Доходи

За последните 12 месеца приходите за собствениците в София, отдаващи имоти в Airbnb, достигат средните 633 долара (601 евро), според информация от AirDNA.

Най-ниски са приходите през януари (416 долара, или 395 евро), а най-високи през октомври (768 долара, или 730 евро).

Заетост

Показателят показва броя на дните, в които един имот е бил резервиран, разделен на общия брой дни, в които той е бил достъпен за наемане в последните 12 месеца. От статистиката са извадени имотите без резервации за съответния период.

Най-ниска е заетостта през януари (48%), а най-висока – 83%, през април. Средната заетост на имотите, отдавани под наем в София, е 71%.

Средни наемни цени

Средната наемна цена за последните 12 месеца е 48 долара на ден (45 евро). Най-много собствениците са получили през ноември (52 долара, или 49 евро), а най-малко - през март (45 долара, или 43 евро). Днес в София има 2 142 имота, които се отдават по наем през Airbnb. От статистиката са извадени имотите, които не са резервирани в последния месец.

Пловдив, Варна и Бургас

Имотите в Бургас осигуряват най-малки постъпления от четирите големи града. Средно през последните 12 месеца те достигат 405 долара, или 385 евро.

Пловдив генерира на собствениците на имоти постъпления от 436 долара, или 414 евро месечно, като в сумата са включени както парите за нощувки, така и средствата, предвидени за почистване.

Варна, както и Бургас, и Пловдив, реализира най-високи приходи през летните месеци. Морската столица е единственият град у нас, генериращ над 1 000 долара (1 010 долара, или 960 евро) в един от месеците – август.

Средно за последните 12 месеца приходите от варненските имоти са 476 долара, или 452 евро.