За първи път в 135-годишната си история Софийският университет „Св. Климент Охридски“ разкрива филиал.

Това ще се случи в Бургас, реши правителството. Откриването му е по предложение на висшето учебно заведение и е одобрено от Националната агенция за оценяване и акредитация.

Предвижда се във филиала да се подготвят студенти в две професионални направления: Музикално и танцово изкуство и Религия и теология.

Обучението ще се осъществява по три специалности от професионално направление Музикално и танцово изкуство за придобиване на образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“ в редовна форма, и по две специалности от професионално направление Религия и теология за придобиване на степен „магистър“ в задочна форма.

Тези специалности не се предлагат от други висши училища в областта.

Предложението за разкриване на филиал на Софийския университет в Бургас е прието от Академичния съвет на университета през октомври 2018 г. През 2019 г. Националната агенция за оценяване и акредитация одобрява проекта. На 4 януари 2023 г. Министерският съвет приема решение за откриване на филиал на Алма матер в морския град.

Разкриването на филиала в Бургас се забавя с четири години заради наложения мораториум за разкриване на филиали на висшите училища у нас, а инициатор на проекта е общината в града.