Щатският долар е водещата световна валута и играе ключова роля в глобалната търговия.

Поскъпването на долара може да изглежда като добра новина за американците, но е лоша за останалата част от света.

“Ето го и парадоксът. Останалата част от света презира доминацията на долара, но въпреки това го използва, защото няма много алтернативи,” казва пред CNBC Едвар Прашад, икономисти в Brookings Institution и преподавател в университета Корнел.

Въпреки постоянните прогнози за падението на долара, близо 60% от резервите в чуждестранна валута на централните банки по света - или парите, които те притежават за покриване на неочаквани финансови ситуации, са инвестирани в деноминирани в долари активи.

Делът на щатският долар като разплащателна валута в световен мащаб е над 40%, като в същото време съставлява над 60% от международния дълг и 50% от заемите.

Освен че е предпочитаната валута за международни финансови трансакции, суровини, като петрола и златото, се купуват и продават в щатски долари.

Доминацията на долара при трансакциите се простира и до щатската банкова система, която, от своя страна, се влияе от фискалната и монетарна политика на САЩ.

“Това, в крайна сметка, ще засили доминацията на долара още повече,” смята Прашад. “Това определено е сериозен проблем за страните с ниски доходи, които имат високи нива на чужд дълг, особено на деноминиран в долари дълг.”