Износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 42.7% на годишна база в периода януари - октомври 2022 г. и е в размер на 52.8 млрд. лв. Основни търговски партньори на България са Германия, Румъния, Италия, Гърция, Франция и Испания, които формират 66.2% от износа за държавите - членки на ЕС, сочат данни на Националния статистически институт (НСИ). 

През октомври 2022 г. износът за ЕС нараства с 33.5% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 5.63 млрд. лева.

През периода януари - октомври 2022 г. при износа на стоки от България за ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голям ръст в сравнение със същия период на 2021 г. е отбелязан в секторите „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (218.8%) и „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (156.0%). Спад се наблюдава в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (10.7%).

Вносът на стоки в България от ЕС през периода януари - октомври 2022 г. се увеличава с 32.4% спрямо същия период на 2021 г. и е на стойност 49 402.2 млн. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Румъния, Гърция, Италия и Нидерландия.

През октомври 2022 г. вносът на България от държавите - членки на ЕС, нараства с 29.3% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 5.33 млрд. лева.

При вноса на стоки от ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари - октомври 2022 г. най-голямо увеличение спрямо същия период на предходната година е отчетено в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (119.8%). 

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС през периода   януари - октомври 2022 г. е положително и е на стойност 3.40 млрд. лева.

В периода януари - ноември 2022 г. износът на стоки от България за трети страни се увеличава с 38.0% в сравнение със същия период на 2021 г. и е на стойност 29 млрд. лв. Основни търговски партньори на България са Турция, Сърбия, Украйна, Съединените американски щати, Обединеното кралство, Република Северна Македония и Китай, които формират 51.5% от износа за трети страни. 

През ноември 2022 г. износът на стоки от България за трети страни нараства с 48.6% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2.8 млрд. лева.

През периода януари - ноември 2022 г. при износа на стоки от България за трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голям ръст в сравнение със същия период на 2021 г. е отбелязан в секторите „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (224.6%) и „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (195.8%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)“  (4.6%).

Вносът на стоки в България от трети страни през периода януари - ноември 2022 г. се увеличава с 62.8% в сравнение със същия период на 2021 г. и е на стойност 44 835.7 млн. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Украйна.

През ноември 2022 г. вносът на стоки в България от трети страни нараства с 31.9% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 4 010.1 млн. лева.

При вноса на стоки от трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари - ноември 2022 г. най-голямо увеличение спрямо същия период на 2021 г. е отчетено в секторите „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (525.5%) и „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (140.8%). 

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни през периода януари - ноември 2022 г. е отрицателно и е в размер на 15 831.9 млн. лева.

Търговия със стоки на България с трети страни и ЕС - общо

През периода януари - ноември 2022 г. от България общо са изнесени стоки на стойност 87.460.4 млрд. лв., което е с 40.2% повече в сравнение със същия период на 2021 година.

През ноември 2022 г. общият износ на стоки възлиза на 8.45 млрд. лв. и нараства с 35.0% спрямо същия месец на предходната година.

През периода януари - ноември 2022 г. общо в страната са внесени стоки на стойност 99.98 млрд. лв. (по цени CIF), или с 44.1% повече спрямо същия период на 2021 година. 

През ноември 2022 г. общият внос на стоки нараства с 29.1% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 9.75 млрд. лева.

Общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно през периода януари - ноември 2022 г. и е на стойност 12.52 млрд. лева. 

През ноември 2022 г. общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) също е отрицателно и е на стойност 1.3 млрд. лева.

През ноември 2022 г. външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) с трети страни също е отрицателно и е на стойност 1.2 млрд. лева.