С близо 1 млрд. лв. нараснаха парите в обращение у нас само за месец. 

Данните на централната банка показват, че в края на 2022 г. стойността на парите в обращение възлиза на 26.8 млрд. лв., което е с 985.8 млн. лв. повече спрямо ноември. 

Увеличението за последните 12 месеца е от 2.688 млрд. лв., сочат изчисления на Darik Business Review.

Най-бързо през декември скача стойността на банкнотите от 50 и 100 лева, които вече са 11.8 и 11.45 млрд. лв. спрямо 11.3 и 11.1 млрд. лв. месец по-рано.

Нарастването през 2022 г. е по-бързо при столевките - те се увеличават с над 1.7 млрд. лв., докато ръстът за баннотите от 50 лева е за 1.2 млрд. лв.

Спрямо година по-рано намалява стойността на банкнотите в обращение от по 20 и 10 лева, докато петолевките отчитат минимален ръст.

Днес в страната циркулират 596 млн. банкноти, от които 236 млн. броя са от 50 лева, а съответно 124 и 114 млн. броя са от 20 и 100 лева.

Сериозен ръст през миналата година се наблюдава и при монетите от 1 и 2 лева. Днес те вече са 181.8 и 85.2 милиона, което е с близо 12 и 7 млн. броя повече спрямо края на 2021 г.