Водещите четири компании в сектора по общо застраховане у нас държат 51% от пазара, сочи справка на Darik Business Review на база данни от Комисията за финансов надзор.

Лидери в това отношения са Евроинс и Лев Инс, наредили се преди Булстрад Виена Иншурънс Груп и ДЗИ-Общо застраховане.

Къде най-често българите застраховат автомобилите си?

Автомобилните застраховки продължават да са най-важни за родните компании.

Задължителната полица „Гражданска отговорност“ носи брутен премиен приход от над 100 млн. лв. за четири от компаниите. Най-голям дял от пазара се пада на Лев Инс (222 млн. лв., или близо 23%), следвана от Евроинс, ДаллБогг: Живот и здраве и Булс Инс.

Булстрад пък е лидер сред Каско застраховката към края на октомври миналата година. Брутният премиен приход, генериран от компанията, възлиза на 131 млн. лв. спрямо 130 млн. лв. за Армеец и 113 млн. лв. за ДЗИ Общо застраховане.

Сигурност у дома

Жилищата могат да бъдат застраховани както против пожар, така и срещу кражби, течове от съседи, природни бедствия и други.

Най-често в подобни случай у нас се прибягва до услугите на ДЗИ, Булстрад, Алианц България и Уника.

Срещу грабежи и вандализъм най-често българите застраховат жилищата си в Булстрад, Лев Инс, ДЗИ и Уника.

Злополука и заболяване

Популярност през последните години придобива и застраховането против злополука и заболяване. Днес тези полици формират 5.3% от брутните премийни приходи на застрахователите.

Номер 1 в злополуките е Дженерали застраховане, следвана от ДЗИ и Евроинс. Застраховката „Заболяване“ пък е важна за Доверие, Дженерали и България Иншурънс.

Помощ при пътуване

Евроинс е най-честият партньор у нас при застраховка при пътуване, сочат данните на КФН към края на октомври. С доста по-малък дял са Лев Инс и Алианц България.